Πρόγραμμα κατάρτισης από την ΕΕΔΕ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, ως τελικός δικαιούχος του έργου “Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας” , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε συνεργασία με τους: Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), καλεί τους ενδιαφερόμενους (εργαζόμενους, επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται την περίοδο 2012-2013 και αφορά Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών.
Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανέρχονται σε 1.040 άτομα.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι επιδοτούμενη με € 5 ευρώ (μεικτό) ανά ώρα κατάρτισης.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση Εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί
4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
5. Πρόσφατη φωτογραφία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, έως 21 Σεπτεμβρίου 2012.
Η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) : Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα, τηλ.: 210 21 10 100


πηγή: http://www.onlarissa.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...