Εργαλείο εύρεσης εργασίας η πρακτικής άσκησης

 Το Matching Skills Tool είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που σκοπό έχει να συνταιριάξει τις δεξιότητες που έχουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ζητούν μια θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης με τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις.

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι συμπληρώνουν μια φόρμα όπου τους ζητείται να συμπληρώσουν τις δεξιότητες που έχουν είτε αυτές αφορούν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους, είτε αφορούν γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες χρήσης Η/Υ είτε άλλες δεξιότητες (επικοινωνιακές δεξιότητες κλπ.).
 Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν μια αντίστοιχη φόρμα όπου δηλώνουν τις δεξιότητες που επιθυμούν για τις θέσεις εργασίας ή για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που έχουν.
Το σύστημα κάνει αυτόματα matching τα δεδομένα που βάζουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι με αυτά που βάζουν οι επιχειρήσεις και, εάν ταιριάζουν, τότε στέλνει ένα ενημερωτικό e-mail στην επιχείρηση, στον φοιτητή και στο γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου.
Εάν ενδιαφέρεστε για εργασία ή πρακτική άσκηση σε Ελλάδα ή Κύπρο συμπληρώστε τη φόρμα στα Ελληνικά. Εάν ενδιαφέρεστε για εξωτερικό, συμπληρώστε τη φόρμα στα Αγγλικά.
Ο στόχος του έργου είναι η προώθηση των προσέγγισης των δεξιοτήτων μέσω της χρήσης ενός διαδικτυακού εργαλείου ταύτισης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για να περιγράψουν τις θέσεις εργασίας τους σε σχέση με τις δεξιότητες που ζητούν ενώ τα πανεπιστήμια θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να περιγράψουν τα προσόντα τα οποία προσφέρονται μέσω ακαδημαϊκών ή άλλων τίτλων.
Το UETPNET είναι ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση-Erasmus (Δράση για τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων). Το έργο αφορά την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων μέσω διαδικτυακών εργαλείων.
Για την εγγραφή σας στο σύστημα του "Matching Skills Tool" κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...