Πρόγραμμα JEREMIE: Συγχρηματοδοτούμενο επενδυτικό δάνειο για τις νέες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα JEREMΙE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο χαμηλότοκο δανειακό προϊόν προς τις νέες επιχειρήσεις, παρέχοντας επιχορηγούμενα επενδυτικά δάνεια. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και η επέκταση των δραστηριοτήτων των νέων επιχειρήσεων (απόκτηση Στοιχειών Ενεργητικού, Κεφαλαίου Κίνησης κτλ).

Οι επιχειρήσεις, που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Jeremie, θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου. Το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι νέες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (διάρκεια λειτουργίας έως 36 μήνες κατά την υποβολής της αίτησης). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα, ενώ ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνε τα 10 εκατ. Ευρώ.
Τα δάνειa που επιχορηγεί το Jeremie μπορεί να είναι ύψους έως και 250.000 ΕΥΡΩ, με επιτόκιο που ξεκινάει από 3% και με περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και περιόδου χάριτος. Αναλυτικά το επιτόκιο προσδιορίζεται από το τραπεζικό κατάστημα, σύμφωνα πάντα και με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Γενικά εκτιμάται ότι το δάνειο θα είναι χαμηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά 4%.
Τα τραπεζικά ιδρύματα που ενισχύουν τις επενδύσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω Jeremie είναι η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 30/10/2013 για την Εθνική Τράπεζα και στις 31/12/2012 για την Alpha Bank (εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα). Μια επιχείρηση μπορει να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν θα ξεπερνούν τις 250.000 €

Πηγή: agrofasma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...