Νέος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών!

Στα πλαίσια της στρατηγικής προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας που έχουν προβεί τα περισσότερα πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ της χώρας μας, το ΤΕΙ Λάρισας διοργανώνει τον 2ο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας και καινοτομίας σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας στους σπουδαστές και τους νέους απόφοιτους του ΤΕΙ Λάρισας μέσα από την ανάπτυξη δικών τους καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.
Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας και Καινοτομίας δίνει κίνητρο σε ομάδες σπουδαστών και απόφοιτων του ΤΕΙ Λάρισας να δημιουργήσουν μια καινοτομική επιχειρηματική ιδέα και να οργανώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή της, όχι απλά καταθέτοντας την επιχειρηματική πρόταση, αλλά αναπτύσσοντας ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), το οποίο θα αξιολογήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με βάση τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά του.
Η ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου των σπουδαστών και αποφοίτων θα πρέπει να αφορά την ανάπτυξη και τη διαχείριση καινοτομίας μέσα σε μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση ή τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης που βασίζεται σε μια καινοτομική ιδέα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική, γιατί κάθε ομάδα που θα προκριθεί θα έχει την ευκαιρία να λάβει αφενός εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς και αρμόδια επιχειρηματικά στελέχη και αφετέρου σημαντική βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της.
Όροι και Προϋποθέσεις
Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΕΙ Λάρισας. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων. Ενθαρρύνεται ωστόσο η συμμετοχή τους σε ομάδες και ειδικότερα η ανάμειξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Οι συμμετέχοντες υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού
Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
• Γενική Κατεύθυνση
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εμπιστευτικότητα
Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και το μόνο που θα δημοσιευτεί θα είναι το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί μαζί με μία σύντομη περιγραφή. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μέντορες θα υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας σύμφωνα με το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές.
Παρόλα αυτά οι υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την επιχειρηματική τους ιδέα μπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους οργανισμούς.
Στάδια του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 2 στάδια:
Α’ Στάδιο
Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στην επιχειρηματική ιδέα, που είναι η ουσιαστική βάση της επιχείρησης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας. Στη συνέχεια θα πρέπει να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail mke@teilar.gr .
Όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν από μια Επιστημονική Επιτροπή που στελεχώνεται από καθηγητές, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας θα κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας και την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στη συνέχεια θα προκριθούν και θα περάσουν στο επόμενο στάδιο οι 10 καλύτερες ιδέες.

Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας (draft) :
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Σημείωση: Όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν.
Β’ ΣτάδιοΣτο στάδιο αυτό οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες Α4, μαζί με τα περιεχόμενα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες και τα παραρτήματα. Η γραμματοσειρά θα είναι Verdana με μέγεθος 10, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση.
Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η επιχειρηματική ιδέα της ομάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου που θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες.
Συμβουλευτική καθοδήγηση
Κάθε συμμετέχοντας μπορεί, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής του ιδέας, να απευθυνθεί στους μέντορες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση, προκειμένου να συντάξει το επιχειρηματικό του σχέδιο.
Στην τελική φάση του διαγωνισμού θα γίνει η ανακοίνωση των νικητών, η παρουσίαση των επιχειρηματικών τους προτάσεων και η βράβευση.

Βραβεία
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από μία αρμόδια επιτροπή, η οποία θα επιλέξει προς βράβευση τα καλύτερα από κάθε θεματική ενότητα για κάθε άξονα του διαγωνισμού ξεχωριστά. Μετάλλια και πλακέτες θα δοθούν στους νικητές, ενώ βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες.
Χρονοδιάγραμμα
Ημερομηνίες
Στάδια Διαγωνισμού
24/01/2013
Δημοσιοποίηση Διαγωνισμού
01/03/2013
Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας (draft)
06/03/2013
Ανακοίνωση των 10 καλύτερων ιδεών
25/02 – 24/05/2013
Συμβουλευτική καθοδήγηση στην υλοποίηση των Business Plans
24/05/2013
Προθεσμία Υποβολής των Business Plans
31/05/2013
Ανακοίνωση νικητών και προβολή σε σχετική ημερίδα
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΔΑΣΤΑ (2410 684 722, 503) και της ΜΚΕ (2410 684 710).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...