Τι είναι τα CDS?

Τα ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών (Credit Default Swaps) αποτελούν χρηματοδοτικό προϊόν αντιστάθμισης του κινδύνου μη πληρωμής του ομολόγου. Δηλαδή είναι ασφάλειες που απαλλάσσουν τον κάτοχο του ομολόγου από τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος μεταφέρεται στον εκδότη του ασφαλίστρου.
Το ασφάλιστρο αυτό πληρώνεται σε περίπτωση που βεβαιωθεί πιστωτικό γεγονός, δηλαδή στην περίπτωση που ο έκδοτης του ομολόγου (π.χ. το ελληνικό Δημόσιο ή μια επιχείρηση) δηλώνει άμεσα (κηρύσσοντας πτώχευση) ή έμμεσα (αλλάζοντας τους αρχικούς όρους του ομολόγου - αναδιάρθρωση) πως δεν μπορεί να πληρώσει στο ακέραιο την αρχική οφειλή του. Το CDS πληρώνεται είτε με φυσικό, είτε με χρηματικό διακανονισμό. Δηλαδή είτε ο ασφαλιστής - εκδότης του CDS - αγοράζει το χρεοκοπημένο ομόλογο στην τιμή κτήσης ή πληρώνει τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής άξιας του ομολόγου και της αξίας του τίτλου την ημέρα που κηρύχθηκε το πιστωτικό γεγονός. Τα υπό πληρωμή CDS για τα ελληνικά ομόλογα υπολογίζονται σε 3,2 δισ. δολάρια.
Πηγή:madata.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...