Ο προσανατολισμός στην online εποχή θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία

Σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του Διαδικτύου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία αρκεί οι ελληνικές επιχειρήσεις και το Δημόσιο να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πρακτικές, προσανατολιζόμενοι στην online εποχή, συμπεραίνει μελέτη του ΙΟΒΕ που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Google.

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης καταδεικνύονται σημαντικά δεδομένα όπως:

- H τεχνολογική σύγκλιση της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι αργή.
- Ικανοποιητικότερη αλλά όχι επαρκής η εικόνα στον επιχειρηματικό τομέα.
- Βελτίωση στη διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με περιορισμένη ωστόσο χρήση.
Όπως αναδείχθηκε από την μελέτη, το διαδίκτυο και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενισχύουν τη διαφάνεια, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσβασιμότητα γεγονός που δημιουργεί  πρόσθετες ευκαιρίες, για το Δημόσιο, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αναλυτικότερα.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες που μπορούν να ληφθούν η έρευνα του ΙΟΒΕ προτείνει για τις επιχειρήσεις επένδυση σε περισσότερες και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και για τους ιδιώτες ανάπτυξη e-skills και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου. Και επίσης εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αντιμετώπιση των ανησυχιών επιχειρηματιών και ιδιωτών σχετικά με θέματα ασφαλείας και ιδιωτικότητας.
Συνοπτικά τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
- Ταχεία διάδοση του διαδικτύου μεταξύ των πολιτών, αρκετά όμως χαμηλότερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.
- Περίπου οι μισοί Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.
- Ισχυρότερες τάσεις σύνδεσης και χρήσης στις μικρότερες ηλικίες (80% του τμήματος 16-24 ετών).
- Η μόρφωση παίζει ρόλο: 94% των ελλήνων με υψηλή μόρφωση χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.
- Πάνω από 50% των Ελλήνων με εισόδημα άνω των 75.000 ευρώ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.
- Μεγαλύτερη χρήση διαδικτύου από τους κάτοικους αστικών περιοχών σε σχέση με την περιφέρεια.

 
Μικρότερη η απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στον τομέα των επιχειρήσεων
- 93% των επιχειρήσεων άνω των 10 ατόμων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο.
- Χαμηλότερα ποσοστά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 10 άτομα).
- Μη ικανοποιητικά ποσοστά ενσωμάτωσης υπηρεσιών Διαδικτύου στις εταιρικές στρατηγικές.
- 4% των επιχειρήσεων παραγγέλνουν μέσω Διαδικτύου έναντι 19% στην Ευρώπη.
- Για το 2011, 7.000 επιχειρήσεις εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια αξίας 8 δισ. ευρώ. Το 2012 η αξία των τιμολογίων εκτιμάται στα 13 δισ. ευρώ.
- Αύξηση online διαφήμισης το 2011 κατά 25% ανερχόμενη στα 76 εκατ. ευρώ.
- Σημαντικά τα περιθώρια βελτίωσης: πχ. ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing).

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Βελτιώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά
- Παραμένουν λιγότερες σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.
- Αυξάνεται η ζήτηση: Σημαντικό ποσοστό διείσδυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις, ξεπέρασε το 77% το 2010.
- Ωστόσο διαπιστώνεται ελλιπής σχεδιασμός (μη ολοκληρωμένα συστήματα), πολύπλοκες διαδικασίες, άγνοια ύπαρξης από τους χρήστες.

Δεν εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου
Σχεδόν το 24% των επιχειρήσεων που προτιμούν να μην συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τις δημόσιες υπηρεσίες δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις διαθέσιμες πλατφόρμες, ενώ το 22% από αυτές βρίσκουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπερβολικά περίπλοκες ή χρονοβόρες. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό (άνω του 14%) πιστεύει ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες εξακολουθούν να απαιτούν την ανταλλαγή έντυπης αλληλογραφίας ή προσωπικές επισκέψεις στο δημόσιο οργανισμό, ενώ, τέλος, το 13% των επιχειρηματιών δεν είναι ενημερωμένο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τα αίτια της χαμηλής διείσδυσης του Διαδικτύου
Οι βασικοί παράγοντες που εξηγούν την βραδύτερη διείσδυση του διαδικτύου, αλλά και της χρήσης σχετικών υπηρεσιών στη χώρα είναι κατά σειρά σημαντικότητας οι εξής:
- Ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων και αντίστοιχα χαμηλή εμπορική εμπιστοσύνη.
- Κοινωνικοί παράγοντες (γλώσσα, κουλτούρα, έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων, κτλ.).
- Χαμηλή ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
- Θέματα που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης.
- Σύνθετες/χρονοβόρες διαδικασίες, απουσία προτυποποιημένων διαδικασιών, αργές και μη αξιόπιστες συνδέσεις.


Διαπιστώσεις
- Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στο διαδίκτυο.
- Οι καταναλωτές προτιμούν σποραδικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Η αντικαταβολή προτιμητέα μέθοδος διεκπεραίωσης αντί χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (πχ. πιστωτική κάρτα).
- Ενισχύεται η χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.
- Αργή η επέκταση της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

πηγή: emea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...