Τι είναι το σύστημα Erp?

Η λέξη ERP προκύπτει απο τα αρχικά Enterprise Resource Planning και ανήκει στην κατηγορία των ολοκληρωμένων συστημάτων επιχειρησιακού λογισμικού που βοηθούν την επιχείρηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τους πόρους της.

Ένα σύστημα ERP αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών λογισμικού που αυτοματοποιούν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες:Χρηματοοικονομική λειτουργία (finance), Λειτουργία ανθρωπίνων πόρων (human resources), Λειτουργία παραγωγής (manufacturing),Λειτουργία Logistics (purchasing,warehousing,distribution),Λειτουργίες marketing-πωλήσεων κλπ.
Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP είναι έργο δύσκολο,επίπονο και μακροχρόνιο, και για την επιτυχή ολοκλήρωση του απαιτείται μεγάλη προσπάθεια.Στα μειονεκτήματα του αναφέρεται το υψηλό κόστος του,το μεγάλο χρονικό διάστημα εγκατάστασης,η δαπανηρή συντήρηση καθώς και η δέσμευση στο "άρμα" ενός κατασκευαστή (ERP vendor) και ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης απο αυτόν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...